Nuffnang Ads

Followers

Nuffnang Ads

Wednesday, February 15, 2012

Tazkirah

3 Hadis Pilihan Akan tiba satu zaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata. Kiblat mereka hanya urusan wanita (seks) dan agama mereka adalah harta mas dan perak. Mereka adalah makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian  yang menyenangkan di sisi Allah.
(HR. Ad-Dailami) Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong,
kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegah-megahan dengan harta. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia, saling bermusuhan dan saling iri, dengki, dan dendam sehingga mereka melakukan kezaliman (melampaui batas).
(HR. Al Hakim)

Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu berwajah muram di hadapan kawan-kawannya.
(HR. Ad-Dailami)


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...